Neapol a Neapolský záliv

KAMPÁNIE

 

Jeden z 20 italských regionů – Campania/Kampánie - nabízí plnou náručí nenapodobitelnou rozmanitost a kouzlo bohaté historie napříč tisíciletími.  Svojí jedinečností každého návštěvníka uchvátí proslulé památky jako Pompeje, Herculaneum, či méně známá Cuma. Turisté celého světa milují ostrovní klenoty Neapolského zálivu  –  Capri, Ischii a Procidu!

Již v 1. stol. Plinius Starší opěvoval Kampánii jako místo, které je milovaným dílem přírody s čerstvým povětřím, věčně jasným nebem, úrodnými poli, šťavnatými vinicemi, rozlehlými jezery i mořem posetým rušnými přístavy.

Římané tento úchvatný kout země nazvali Campania Felix, čili Šťastná země díky přírodnímu bohatství a úrodné půdě. A především díky příznivému podnebí budovali římští patricijové  v Neapolském zálivu svoje honosné vily a vytvořili tak jedinečnou oázu klidu.  Jejich tabule se prohýbaly čerstvými plodinami z okolních polí i pochutinami vylovenými ze štědrých vod zálivu. 

Pět provincií plných historie a přírodních krás tvoří Kampánii – Avellino, Benevento, Caserta, Neapol a Salerno! Avellino je považováno za zelené srdce Kampánie, Benevento upomíná mnoha památkami na svůj věhlas v antice, Casertu proslavil bourbonský rezidenční barokní zámek, Salerno se pyšní nejstarší vysokou školou Evropy – první lékařskou fakultrou i svým přístavem, tolik strategickým pro vylodění spojenců za druhé světové války. A Neapol? Ta je úchvatná množstvím pamětihodností ve stínu majestátního Vesuvu.

 

NEAPOL

Krásná je Neapol, krásná když svítá… A nejen tehdy!

Hlavní město italského jihu – to je Neapol. Město právem opěvované, jedno z nejslavnějších na světě. Jeho neopakovatelnou a jedinečnou tvář tvoří nejen jeho vzhled, ale krásné památky, povaha místních obyvatel a v neposlední řadě nádherný záliv, který Neapol obklopuje. Přestože ani Neapol nebyla ušetřena určité modernizace, která ovlivnila mnoho dalších světových měst, stále si zachovala starého ducha, který zůstává v jejích úžasných lidech, písních, tradicích i starém srdci města.

Neapol je řeckého původu. Původní osada Parthenopé byla údajně založena v 8. stol. př. n. l. Řeky z Rhodosu. Pozdější Neapolis, čili „Nové město“ pak vybudovali v 5. stol. př. n. l. řečtí osadníci z Kýmé (dnešní Cuma). Z Neapolis se brzy stalo důležité centrum obchodu. Příznivé klima a malebné okolí postupně přilákalo Římany, kteří si od 4. stol. př. n. l. v zálivu stavěli honosná letní sídla, ale především v této oblasti chtěli poznat hlouběji řeckou kulturu, která byla pro Itálii kolébkou právě v Neapoli. 

Rozkvět města a celé oblasti přerušila mohutná erupce Vesuvu v roce 79 n. l. Ačkoliv se podařilo město znovu obnovit, muselo v následujících staletích postupně odolávat nájezdům Germánů, Vizigótů i Vandalů. Až teprve v 8. stol. se Neapol stala svobodným městem. Výraznou stopu v Neapoli a na italském Jihu zanechali Normané od počátku  11. století. Již v roce 1224 zde byla založena univerzita, jedna z nejstarších v Evropě. Samotné město se postupně rozrůstalo a mohutné středověké hradby dokázaly odolat útokům barbarů. Vzrůstající námořní doprava s sebou přinášela bohatství a čilý obchod, takže se Neapol stávala stále důležitějším hospodářským centrem. V polovině 13. století získali nadvládu francouzští Anjou, kteří si ji zvolili za hlavní město království místo Palerma. Město dále rostlo a přilákalo zkušené obchodníky z Janova, Pisy, Florencie, či Marseille.

V průběhu své historie se musela Neapol mnohokrát přizpůsobovat cizí nadvládě. Období od poloviny 15. století patřilo španělským Aragoncům a následně jejich královským místodržícím. Toto období bylo velmi pohnuté z hlediska politiky, zato však přálo rozmachu struktury města. Rozkvět umění nastal po roce 1734, kdy vládu nad Neapolí přebírají Bourboni, mecenáši umění a kultury.  Četné umělecké sbírky se nashromáždily především za období vlády Karla III., kdy se Neapol, Caserta a další oblasti obohatily o nádherná umělecká díla. Byl to právě Karel III., který dal popud k vykopávkám vedoucím k fascinujícímu odhalení starověkých měst Herculaneum a Pompeje.

Od roku 1860, kdy město obsadil Giuseppe Garibaldi, se Neapol spolu s celým Královstvím obojí Sicílie stala součástí Italského království.

Veliké škody za 2. světové války pak díky nové výstavbě proměnily Neapol v jedno z nejmodernějších v Itálii. Díky svojí bohaté historii si však Neapol zachovává přívětivou a pohostinnou tvář a je považována za okouzlující humánní město.

Region Kampánie má celkovou rozlohu 13 500 km2 a z velké části jej tvoří tzv. Kampánské Apeniny spolu s pohořím Cilento a Matese. Pobřeží měří na 350 km, místy je členité a skalnaté, hluboké i písčité. Pověstná je místní úrodná půda, za což vděčí především sopečnému původu a klimatickým podmínkám. A právě mírné klima a stopy překrásné řecké a římské civilizace lákají turisty z celého světa!